Vánoce náleží mezi křesťanský svátek. Oslavují narození Ježíše Krista. Svátkům předchází advent neboli čtyři adventní neděle, které jsou přípravou na narození Ježíše Krista. Narození Páně připadá na 25. prosinec. Nicméně v římskokatolické tradici se slaví již od předvečera, tj. od večerního 24. prosince, kdy dětem naděluje dárky Ježíšek.

vánoční koule

Historie aneb první Vánoce

První dochovanou zmínkou ohledně slavení Vánoc, je z období na přelomu konce třetího a začátku čtvrtého století. Je tomu tak díky zachovaným poznámkám v řeckém kalendáři Furia Dionysia Philocata z roku 354. Pro Řím bylo specifické, že se narozeniny důležitých mužů slavily v některý významný den, jestliže nebylo známo konkrétní datum narození. V Římě rovněž byl významný 25. prosinec, kdy slunce začalo opět sílit, tudíž příznivý den pro uctívání Krista, který pro křesťany je symbolem a světlem celého světa.

Význam neboli smysl vánočních svátků

Pro ateisty se nejedná vyloženě o církevní svátek. Vánoce jsou ze strany ateistů chápány jako dny klidu, pospolitosti, spokojenosti a stmelení celé rodiny. Charakteristické jsou symboly v podobě ozdobeného vánočního stromku, dárky, cukroví, typické sváteční pokrmy apod. Velmi oblíbená je vánoční dekorace a výzdoba interiéru i exteriéru. Jaké vánoční osvětlení je vhodné? Nechte se inspirovat

andílek na stromečku

Pro křesťany po celém světě se jedná o velmi významný a důležitý svátek. Však mají poslání v podobě narození Ježíše Krista a stejně tak začátek jeho putování a šíření evangelila pro všechny věřící.

Chanuka neboli oslava osm dní před začátkem, což se však každý rok mění na základě židovského kalendáře, nicméně vždy se shoduje s vánočním obdobím. Dle Židů však Chanuka nemá nic společného s vánočními svátky, ani to, že děti dostávají malé a skromné dárky. Chanuka pro Židy je významnou událostí, že jejich náboženství je otevřeně prezentováno a představeno okolnímu světu.

Závěrem

Není podstatné, zda jste křesťan, ateista nebo Žid. Prioritou je prožití svátků vánočních s nejbližšími, v kruhu rodinném, ve zdraví a v poklidu. Vánoce, to jsou svátky klidu a míru.