Vánoce, Vánoce přicházejí
Vánoce, Vánoce přicházejí

Vánoce náleží mezi křesťanský svátek. Oslavují narození Ježíše Krista. Svátkům předchází advent neboli čtyři adventní neděle, které jsou přípravou na narození Ježíše Krista. Narození Páně připadá na 25. prosinec. Nicméně v římskokatolické tradici se slaví již od předvečera, tj. od večerního 24. prosince, kdy dětem naděluje dárky Ježíšek.

vánoční koule

Historie aneb první Vánoce

První dochovanou zmínkou ohledně slavení Vánoc, je z období na přelomu konce třetího a začátku čtvrtého století. Je tomu tak díky zachovaným poznámkám v řeckém kalendáři Furia Dionysia Philocata z roku 354. Pro Řím bylo specifické, že se narozeniny důležitých mužů slavily v některý významný den, jestliže nebylo známo konkrétní datum narození. V Římě rovněž byl významný 25. prosinec, kdy slunce začalo opět sílit, tudíž příznivý den pro uctívání Krista, který pro křesťany je symbolem a světlem celého světa.

Význam neboli smysl vánočních svátků

Pro ateisty se nejedná vyloženě o církevní svátek. Vánoce jsou ze strany ateistů chápány jako dny klidu, pospolitosti, spokojenosti a stmelení celé rodiny. Charakteristické jsou symboly v podobě ozdobeného vánočního stromku, dárky, cukroví, typické sváteční pokrmy apod. Velmi oblíbená je vánoční dekorace a výzdoba interiéru i exteriéru. Jaké vánoční osvětlení je vhodné? Nechte se inspirovat

andílek na stromečku

Pro křesťany po celém světě se jedná o velmi významný a důležitý svátek. Však mají poslání v podobě narození Ježíše Krista a stejně tak začátek jeho putování a šíření evangelila pro všechny věřící.

Chanuka neboli oslava osm dní před začátkem, což se však každý rok mění na základě židovského kalendáře, nicméně vždy se shoduje s vánočním obdobím. Dle Židů však Chanuka nemá nic společného s vánočními svátky, ani to, že děti dostávají malé a skromné dárky. Chanuka pro Židy je významnou událostí, že jejich náboženství je otevřeně prezentováno a představeno okolnímu světu.

Závěrem

Není podstatné, zda jste křesťan, ateista nebo Žid. Prioritou je prožití svátků vánočních s nejbližšími, v kruhu rodinném, ve zdraví a v poklidu. Vánoce, to jsou svátky klidu a míru.