PÅ™i výbÄ›ru prvního auta je tÅ™eba pÅ™emýšlet spíše prakticky, než se ohlížet na vzhled. Pro zaÄínající Å™idiÄe jsou důležité jiné vÄ›ci, než barva a typ auta. 

Budete si vybírat své první auto? Na co je tÅ™eba se zaměřit a co je zcela zbyteÄné? 

VýbÄ›r prvního auta je obrovská událost a je zcela jedno, kolik vám je zrovna let. Je jedno, zda máte Å™idiÄský průkaz ÄerstvÄ› ve dvaceti nebo si první auto kupujete ve ÄtyÅ™iceti. I když mladí lidé mají Äasto zcela jiné nároky, jeÅ¡tÄ› nemyslí na praktické vÄ›ci, ale více je zajímá výkon a vzhled auta. Jako své první auto byste si mÄ›li vždy vybrat spolehlivý model, takový, který příliÅ¡ nežere, zkrátka auto na které bude hlavnÄ› spoleh. To, zda je auto i hezké na pohled, berte v potaz jako poslední vÄ›c na seznamu požadavků. 

auto v zimÄ›

ZbyteÄnÄ› velké auto není dobrou volbou 

I když je vzhled auta jako takový, pomÄ›rnÄ› nepodstatný, zaÄneme z tohoto soudku. Pozor na zbyteÄnÄ› velká auta. JistÄ›, pokud již máte rodinu, potÅ™ebujete vozit více vÄ›cí i pasažérů a chcete jezdit v rodinném velkém autÄ›, bude vaÅ¡e volba jasná, pro zaÄínající Å™idiÄe není vhodné zaÄínat jezdit v silniÄním provozu právÄ› s příliÅ¡ velkým autem. S malým autem se lépe parkuje, takže si to můžete dobÅ™e nacviÄit, v každodenním hustém provozu je z menšího auta i lépe vidÄ›t a celkovÄ› se vám bude lépe řídit. Proto velikost vozu skuteÄnÄ› dobÅ™e zvažte. 

zrcátko auta

Ideální auto pro zaÄáteÄníky 

A jak by vlastnÄ› ideální auto pro zaÄáteÄníka v řízení mÄ›lo vypadat? Už víme, že by mÄ›lo být menší, aby se s ním lépe jezdilo a hlavnÄ› parkovalo. UrÄitÄ› by to mÄ›lo být auto, které je vám blízké a mÄ›lo by mít nízkou spotÅ™ebu, to totiž oceníte vždycky. V prvních letech řízení je také vždy lepší řídit s manuální pÅ™evodovkou, lépe se adaptujete, nauÄíte se řídit klasické auto a na manuál můžete pÅ™ejít pozdÄ›ji. Auto by také mÄ›lo být bezpeÄné a mÄ›lo by vám sedÄ›t ve vÅ¡ech ohledech. I když budete kupovat ojetý vůz, což je pravdÄ›podobné, když se bude jednat o vaÅ¡e první auto, hleÄte na to, zda má auto kompletní servisní prohlídky a zda je v dobrém stavu. 

Auto není levnou záležitostí, i s ohledem na to, že do ojetin je tÅ™eba obÄas investovat, vybírejte auto opravdu spolehlivé. Pozor na naftové motory, i když je spotÅ™eba mnohdy lepší, nemusí se vám vyplatit v souvislosti s ÄastÄ›jší potÅ™ebou servisu.