Internet. Skvělé místo, kde můžeme ventilovat své touhy, zážitky a postoje. Mimo jiné ale také prostor pro podvodníky a vtipálky. Pokud nechcete naletět, zde je pár zásad, kterými se doporučujeme držet.
značka nebezpečí podvodu

FAKE PROFILY
Komunikace prostřednictvím rozvinuté technologie dnešní doby přináší své neodmyslitelné klady a nové příležitosti, nicméně také možnost zvýšené míry anonymity. Ať už osoba na protější straně působí jakkoli důvěryhodně, jednejte s ní s rozvahou. Vždy je nutné si nejprve ověřit její totožnost, a to především před sdílením informací ze svého života. V opačném případě hrozí jejich zneužití.
Na druhé straně se tedy může skrývat naprosto odlišný jedinec, než jste dosud přesvědčeni. Denně vznikají falešné účty za účelem zisku údajů, fotografií a různých citlivých dat. Takový člověk je obvykle připraven zaměřit se na Vaše slabé místo a obrátit situaci ve svůj prospěch. Přinejmenším trvejte na potvrzení reálné identity a rozhodně nezačínejte plánováním setkání.
rozsáhlá síť technologie

PODVODNÉ SOUTĚŽE
Spousta záhadných stránek ukrývá soutěžní alerty o ceny, které zkrátka nelze odmítnout, a tak Vás lákají k okamžité účasti. Vyplněním přihlašovacích údajů a souhlasem s nejasně stanovenými podmínkami se však upisujete riziku problémů. Nejen že velmi pravděpodobně nikdo neobdrží slibovanou cenu, ale též systém zaznamená Vámi zadaná data a bude na Vás směřovat podobné projekty i v budoucnu. V lepším případě tedy dojde pouze ke spamu elektronické schránky a profilů, v horším k dalšímu putování vyplněných informací bez Vaší vůle.

OTEVÍRÁNÍ NEOVĚŘENÝCH ZDROJŮ A JEJICH STAHOVÁNÍ
I sebemenší nerozvážnost, zbrklé rozklikávání webových obsahů a pořizování podivných aplikací může vést k potížím. Obvykle jsou totiž schopny shromáždit informace o Vašem zařízení během chvíle. Pokud je pro Vás však něco z tohoto nevyhnutelné, dobře alespoň zvažte, jaká povolení stránce či programu udělujete, tzn. jaká data o Vás může sbírat a případně dále ukládat. Skutečně potřebuje hra přístup k Vašim kontaktům, souborům či mikrofonu?

Používání online platforem se váže s nutností zvýšené opatrnosti. Nejen zde lze narazit na nepravdivé informace, ale při nedostatečné obezřetnosti si způsobit nežádoucí problémy.