Jestliže nechcete nebo nemůžete vlastnit nový vůz, ať pro nedostatek finančních prostředků nebo z jiných důvodů, je vhodné zvážit možnosti, které poskytuje operativní leasing automobilů. Vlastníkem vozu je po celou dobu finanční společnost a po ukončení smluvené doby pronájmu jej zákazník finanční společnosti vrací.
auto pohoda
Jaké má výhody a omezení?
Asi největší výhodou pro zákazníka je, že s nulovými počátečními náklady má k dispozici nový vůz. Vyberete si vůz a po zaplacení první plátky můžete odjet. Jen počítejte s tím, že leasingová společnost bude chtít, abyste doložili výši vašich příjmů. Rovněž ověří případný zápis v registru dlužníků. Sjednaná výše splátky se po dobu pronájmu zpravidla nemění, taková jistota je jistě lepší než neustále očekávat překvapení ve formě zvýšení splátky.
Určitým omezením je, že k pravidelným servisním prohlídkám nebo výměně pneumatik je možné využívat pouze servisy autorizované. Auto se může půjčit většinou jen rodinným příslušníkům, jiným osobám se souhlasem poskytující společnosti. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve sjednané smlouvě.
Jak je to se servisem a pojištěním?
Pravidelný servis nebo např. sezónní výměna pneumatik je zpravidla v ceně pronájmu, stejně tak bývá sjednáno i uskladnění pneumatik. Povinné ručení i havarijní pojištění je standardní součástí základního balíčku. Běžné opotřebení vozu, vzniklé v době pronájmu, je zpravidla akceptováno podle konkrétních podmínek sjednaných ve smlouvě. Škody většího rozsahu v případě dopravní nehody jsou hrazeny z povinného ručení nebo havarijního pojištění.
auto peníze
Kolik to stojí?
Výše měsíční splátky je závislá především na pořizovací ceně vozu a na nájezdu kilometrů v průběhu pronájmu. Pokud proběh kilometrů, sjednaný ve smlouvě překročíte, leasingová společnost vám každý kilometr navíc naúčtuje.
Za samozřejmost je nutné považovat to, že veškeré pohonné hmoty a provozní kapaliny (směs do ostřikovačů, brzdová kapalina, Ad Blue) hradí uživatel ze svého, stejně tak případné pokuty.