Hodně lidí se domnívá, že poruchy autistického spektra jsou využívány jako omluva za nevychované dítě a mnohdy mají pravdu. Opravdu se dnes najde hodně rodičů, které nemají dítě s touto diagnózou, ale nezvládají, a tak ho pojmenují autík neboli autista. Není divu, že rodiče skutečných autistů, tedy dětí, které mají tuto diagnózu, později trpí, jsou společností odsuzováni a často se na ně dívá okolí skrz prsty.

chlapec se smutně kouká dolů

Poruchy autistického spektra, jak se diagnóza správně jmenuje, nesou zkratku PAS. Jedná se o vrozené onemocnění mozku, které obvykle není vidět na první pohled. Dítě je velmi často pozadu ve vývoji, stagnuje řeč i porozumění, komunikace obecně, ale i pochopení běžných, pro nás velmi jednoduchých činností jako například čištění zubů, chození na WC nebo najezení se. Tyto děti se velmi často a velmi hlučně projevují skřeky, vztekáním, křikem, pištěním a jinými zvuky a sami tyto zvuky berou jako komunikaci. Dorozumět se tak s takovým děťátkem je velmi obtížné jak pro rodiče, tak i pro okolí, a právě proto se obě strany velmi často setkávají s nepochopením a odsuzováním. Pravdou ale zůstává, že autista nemůže za své onemocnění, musí se s ním pracovat zcela jinak, výchova bývá velmi obtížná a zdlouhavá a neobejde se bez pomoci odborníků jako psychologů, sociálních pracovníků, psychiatrů nebo logopedů.

Druhy autismu

PAS je několik druhů. Dělí se na vysokofunkční a nízko funkční a daná funkčnost udává na jak moc autista rozumí a komunikuje. Dále se dělí na 3 typy: dětský, atypický a samostatná kapitola Aspergerův syndrom. Dětský autismus je takový nejběžnější, mezi jeho projevy patří například přílišná pečlivost až závislost na režimu dne, jakékoliv změny jsou nepřípustné a dítě rozhodí. Dítě s dětským autismem se vám pravděpodobně nebude dívat do očí a kontakt s jakoukoliv osobou je pro něj velmi nepříjemný. Atypický autismus, jak už samotný název napovídá, je v některých věcech opačný než dětský.
holčička si staví kostky
Takový člověk může být až moc kontaktní, ale do očí se vám stejně nepodívá. Bude dbát na režim, bude se rozčilovat, vztekat, ale pouze doma. V cizím prostředí může být v klidu. Aspergerův syndrom je onemocnění tzv. geniálních dětí. Mezi jeho nejčastější projevy patří hlavně vysoká inteligence, neschopnost dopravit se kamkoliv bez předem připravené mapy či plánu. Jakmile je plán narušen, postižený se zhroutí, zmatkuje a nikam se nedostane. Projevů je mnohem více, od již vyjmenovaných až po sebepoškozování či napadání osob včetně osob blízkých jako nejbližší rodiny.