V českých krajích se na svatební den kladou poměrně vysoké nároky. Máme mnoho tradic, které je vhodné dodržovat, ať už se týkají novomanželů nebo svatebčanů. Svědci ženicha a nevěsty mají své role a své tradice, stejně tak svatební hosté. Ovšem http://www.mkc-horovice.cz/mkc-ic.html jsou i tradice, které musí připravit budoucí novomanželé pro své svatební hosty. Nedodržení některých tradic se může považovat za společenský přestupek, pokud se bavíme o svatbách klasických. Jednotlivé tradice se samozřejmě mohou měnit dle krajových zvyklostí.svatební oznámení
Jednou z prvních tradic, kterou je nutné dodržet je zaslání svatebního oznámení všem pozvaným hostům. Svatební oznámení je nesmírně důležité zaslat včas, aby měli hosté dostatek času n potřebné přípravy. Oznámení můžete budoucím hostům předat osobně nebo zaslat. Vždy by mělo mít tištěnou formu.
Jako další je pozvání ke svatebnímu stolu, které očekávají hlavně nejbližší příbuzní. Svatební hostina by měla mít formu čtyřbodového menu. Jako první se podává studený předkrm, poté svatební polévka, kterou konzumují novomanželé společně, hlavní chod a dezert ve formě svatebního dortu, jež novomanželé společně rozkrojí.
Velmi vhodné je mít připravenou svatební zábavu pro rozproudění atmosféry. Osvědčily se různé hry, např. svatební kočár a podobně. Jejich organizování by měla mít na starost jedna osoba. Tato forma zábavy prolomí ledy mezi jednotlivými hosty a rozproudí zábavu.stůl na hostinu
Jako další tradice je v některých českých krajích také dávání výslužky, ve formě sladkého svatebního cukroví, které se dává v ozdobných krabičkách ještě před svatbou. Jednotlivé cukroví j malinké a ozdobené do svatební tématiky, např. cukrovými holubicemi nebo malými prstýnky.
Ať už zvolíte jakékoliv tradice, věříme, že vás svatební den bude tím nekrásnějším dnem v životě a všichni zúčastnění na něj budou rádi a dlouho vzpomínat.