Domy

Každý jistě uznáme, že není dům, jako dům. Není stavba jako stavba. Rozdíly jsou samozřejmě nejen v použitém materiálu, navržené konstrukci, způsobu provedení velikosti a dalších věcech, ale zejména v tom nejzákladnějším. Tím je účel budovy. Máme sice dostatek příkladů staveb, které se dají využít víceúčelově, není to ale většinou jejich primární funkce.

Základní společné rysy

Přesto lze vystopovat určité společné a nedílné prvky všech staveb, bez rozdílu určení. Obvodová konstrukce, střechy, vstupní otvory a okna – zdroje světla. Plus inženýrské sítě. To najdete vlastně všude. Vícepatrové budovy se pak rozhodně neobejdou bez Schodiště http://www.kmkdesign.cz/kde-pusobime/praha-vychod.php , spojujícího jednotlivá podlaží. Výtahy a šikmé plochy pro například vozíčkáře lze také použít, ale jsou jen doplňkem, a rozhodně ne součástí každé vícepodlažní stavby.